My Jesus, I Love Thee


My Jesus, I love Thee, I know Thou art mine;
For Thee all the follies of sin I resign
My gracious Redeemer, my Savior art Thou;
If ever I loved Thee, my Jesus, 'tis now

I love Thee because Thou has first loved me,
And purchased my pardon on Calvary's tree
I love Thee for wearing the thorns on Thy brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, 'tis now

In mansions of glory and endless delight,
I'll ever adore Thee in heaven so bright;
I'll sing with the glittering crown on my brow;
If ever I loved Thee, my Jesus, 'tis nowCaptcha
Liedje Amy Grant My Jesus, I Love Thee is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied My Jesus, I Love Theemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Amy Grant My Jesus, I Love Thee downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje My Jesus, I Love Thee in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.