October 12, 1998


The whisper stream ran through the town for days
The backwoods insecurities had laid him six feet below
where the snow now covers the roses
They were afraid of where his eyes might find their fix as well as their own
They thought that they knew him but they didn't even know themselves
The whisper stream flowed across this country
The headlines printed the words of self defense
Did he deserve to die?
Do they deserve to live?
I'll trade their life for hisCaptcha
Liedje Anah Aevia October 12, 1998 is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied October 12, 1998mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anah Aevia October 12, 1998 downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje October 12, 1998 in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.