Complete Surrender


Just a normal day, I went for dinner
Suddenly it became very cold
Attack of shuddering, pain left side
Laid me down into a bed
Pain became more intense
Coldness grew – unconsciousness
Stood up, walked away, fell down stairs
Infusions of blood were given – no chance for a cure
10 days I spent in a clinic
10 days to know more and more
10 days to realize I'm dying
My thoughts of death became the core
Therapy for the dying
Treatments without a sense
Coldness grew – unconsciousness
Cold communication
No one really cares for me
Insignificant blather
No one calmes me down
10 days I spent in a clinic
10 days to know more and more
10 days to realize I'm dying
My thoughts of death became the coreCaptcha
Liedje Anasarca Complete Surrender is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Complete Surrendermits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anasarca Complete Surrender downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Complete Surrender in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.