Songtekst van Ancient Ceremony: Al Shaitan Mahrid

Al Shaitan Mahrid


Choirs bathed in Vengeance, dressed as Sin
Perform my Aria of Doom
Drunken with Blood
I resurrect my Cult
The Serpent strikes again
Now that the Seals are broken
All Heavens live in Mourning

"Et aperuit os suum in blasphemias ad deum
Blasphemare nomen eius et tabernaculum eius
et eos qui in caelo habitant
Et datum est illi bellum facere cum sanctis
et vincere illos"

So do fall down and worship Me!
A Feast for the Black Prophet
And a greater Feast for Death

The eldest Friend of Wisdom
The Source of wildest Pride
The great seven-headed Beast
That's three Names out of a Thousand
This World has given Me

Oh Earth - now feel the Elements
My Air - Thy Taste of a deadly Storm
My Water - The Poison of Dragons
Fire - see the Flames burn
as Symbol of the new Law

Daughter Zion I have risen
To preach Thee Thy final Day!Captcha
Liedje Ancient Ceremony Al Shaitan Mahrid is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Al Shaitan Mahridmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ancient Ceremony Al Shaitan Mahrid downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Al Shaitan Mahrid in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.