Songtekst van Ancient Ceremony: Litanies in Blood

Litanies in Blood


Litanies in Blood I write
As Prayers of Supremacy
My Paper is the Skin of Mortals
Like the Cuts of hundred Needles in their Head
My Feather on it is burning

When Children are brought to the Altar
Grap their Hearts and offer them to me
Diabolical Donation
To get fed with Perpetuality

When Darkside is calling
Open the three Books
To read and learn
Now Flesh becomes My Word
And Word becomes My Flesh

Ego te baptiso in nomine Satanas!

Taste the Devil's Nectar
Drink the Serpent Blood
Wilt is the dark Flame of the Universe
As we pass the fiery Gates
Hand in Hand with fallen sixwinged Seraphim
In this sinistruous Night
Where an Eidolon named "Might"
On a Black Throne reigns upright

I welcome Thee
Walkers in velvet Spheres
My Passion's Daughters and Sons
Here is Thy deserved Dominion

Corpus Sanguinarius Satanicum

Hic sapientia est
qui habet intellectum
conputet numerum bestiae
numerus hominim est
et numerus eius est - Sescenti Sexaginta Sex!Captcha
Liedje Ancient Ceremony Litanies in Blood is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Litanies in Bloodmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ancient Ceremony Litanies in Blood downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Litanies in Blood in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.