Songtekst van Ancient Ceremony: Thy Beauty In Candlelight

Thy Beauty In Candlelight


Thy Beauty in Black Candlelight
Is the dearest Vision to my Spirit
"Thou art - the shining Diamond of my Crown"
Harvester I will be of the forbidden Fruits,
Growing there so deliciously in the Gardens of Thy Breast
In my dark-desirous Dreams
I see us in
Autumn Fields,
Feeling October's magic Breath
"Thou art the Flower that never shall wither"
The Reflection of Thy Beauty in the dancing Candleflames
Creates Memories so sweet but cold
Dark as Thy Black Hair,
Like the Raven-Face of Night
Thy Neck is like sculpture-made
Thy milky Bosom the loveliest Nature ever formed
"Sanguis Vita est! (et)
Tenebrae Desponsam meam!"
Enchant me eternally with Thy voluptuous Forms
As Thy witching Fire still burns in meCaptcha
Liedje Ancient Ceremony Thy Beauty In Candlelight is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Thy Beauty In Candlelightmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ancient Ceremony Thy Beauty In Candlelight downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Thy Beauty In Candlelight in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.