Ritsie weer open


"Jantje Jantje, kom eens uit m'n buidel"
"Ja mamma"
"Ga 'ns buiten spelen"
"Ja mamma"
"Mamma moet even een plaat opnemen hoor"
"Goed mamma"
"Ik roep je wel als 't klaar is"

refr:
Ritsie weer open, ritsie weer dicht
Ik ben een kangeroe, m'n rits is verplicht
Als 't te koud wordt dan kruipt m'n kind
Lekker naar binnen en zit uit de wind

Om me buidel goed te sluiten
Doe ik, hup, m'n rits dicht
Anders valt m'n kind naar buiten

Ritsie weer open, ritsie weer dicht
't Is lekker warm en watertje dicht

"Mamma"
"Ja, wat is er nou?"
"Ik wil naar binnen toe"
"Nou, kan je nou niet even buiten blijven spelen Ik sta te zingen he"
"Ja, maar ik heb 't zo koud"
"Vooruit dan maar Ga naar binnen toe Voorzichtig he"
"Ja mamma"
"Rustig aan, je trapt de hele voering d'r uit! "
Zachtjes Blijf van dat merkje af Dat is van de stomerij Laat zitten!"

refr

Alle kangeroes, die weten
Zit je kind van binnen
Mag je nooit de rits vergeten

Ritsie weer open, ritsie weer dicht
't Is lekker warm en watertje dicht
Ritsie weer open, ritsie weer dicht
Kangeroes hebben een rits, da's verplicht
Als 't te koud wordt dan kruipt m'n kind
Lekker naar binnen en zit uit de wind
Ik ben de moeder en hier zit m'n kind

"Mammma, mamma, mamma Doe de rits 'ns open, 'k heb 't zo benauwd
Aaah, frisse lucht!!"

(AWrubelRGilbertHSalvadorAndre van Duin)Captcha
Liedje Andre van Duin Ritsie weer open is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ritsie weer openmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andre van Duin Ritsie weer open downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ritsie weer open in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.