Barcarolle


Les contes d'Hoffmann
Jacques Offenbach

Le temps fuit et sans retour
Emporte nos tendresses,
Loin de cet heureux séjour
Le temps fuit sans retour

Zéphyrs embrasés,
Versez-nous vos caresses,
Zéphyrs embrasés,
Donnez-nous vos baisers!
Vos baisers! vos baisers! Ah!

Belle nuit, ô nuit d'amour,
Souris à nos ivresses,
Nuit plus douce que le jour,
Ô belle nuit d'amour!
Ah! Souris à nos ivresses!
Nuit d'amour, ô nuit d'amour!
Ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah! ah!

Translation:
Time flies by, and carries away
Our tender caresses for ever!
Time flies far from this happy oasis
And does not return

Burning zephyrs,
Embrace us with your caresses!
Burning zephyrs,
Give us your kisses!
Your kisses! Your kisses! Ah!

Lovely night, oh night of love,
Smile upon our joys!
Night much sweeter than the day,
Oh beautiful night of love!
Ah! Smile upon our joys!
Night of love, oh night of love!Captcha
Liedje Andrea Bocelli Barcarolle is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Barcarollemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andrea Bocelli Barcarolle downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Barcarolle in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.