Songtekst van Andrew Sisters: You Do Something To Me

You Do Something To Me


You Do Something To Me
By Andrews Sisters

You do"¦
Something to me"¦
Something that simply mystifies me!

Tell me"¦
Why should it be?
You have the power to hypnotize me!

Let me live "?neath your spell!

Do, do that"¦
Voodoo that"¦
You do so well!

For you do"¦
Something to me!
That nobody else could do!

You do"¦
Something to me!
Something that simply mystifies me!

Tell me!
Why should it be?
You have the power"¦
The power to hypnotize me!

Let me live "?neath your spell!

Do, do that"¦
Voodoo, that"¦
You do so well!

For you do"¦
Something to me
that Nobody else could!

Nobody else could!

Nobody else could do!Captcha
Liedje Andrew Sisters You Do Something To Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied You Do Something To Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andrew Sisters You Do Something To Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje You Do Something To Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.