I Love NYC


I love New York City
Oh yeah, New York City
I love New York City
Oh yeah, New York City

Run it over, run them out
Knock your block, or tearing your doubt
Move on corners, move around
Talk no talk, breaking you down

We are a corporation
We are a company
We cut high, but we're cuttin high anyway
We are your mother's father
We are your fighter friend
You can't stop what you can't end

I love New York City
Oh yeah, New York City
I love New York City
Oh yeah, New York City

Broken faces, burnt and bent
Deal off some from everyone did
Ride on nothin', ride your head
Got no fear, sayin' not said

We are a population
We are a factory
We don't do, but we never did anyway
We are your mother's father
We are your fighter friend
You can't stop what you can't end

I love New York City
Oh yeah, New York City
I love New York City
Oh yeah, New York City

Oh, oh, oh oh oh oh, New York, oh, oh, oh, oh oh oh

I love New York City
Oh yeah, New York City
I love New York City
Oh yeah, New York City







Captcha
Liedje Andrew W.K. I Love NYC is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Love NYCmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andrew W.K. I Love NYC downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Love NYC in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.