It's Time To Party


It's time to party, Let's party
Hang out with yourself and have a crazy party
Hey you, let's party
Have a killer party and Party!

Don't even try and deny it
'Cos you're gonna have a Party tonight
And you know we're gonna do it tonight
We're gonna lose it all
When you open your door!
Party, Party, There's gonna be a party Tonight!

Tension in my hand
When you're standin' there
Not thinkin' anything (It's time to Party! )
Doing it fast, When you're doing it long
Keep gettin' your money (It's time to Party! )
Pounding on one, touchin' yourself
It's not too late (It's time to Party! )
Open your mouth, we're all gonna come In your face!

(Hey)
It's time to party, party, there's gonna be a party tonight!Captcha
Liedje Andrew W.K. It's Time To Party is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied It's Time To Partymits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andrew W.K. It's Time To Party downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje It's Time To Party in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.