We Want Fun!


Jackass!
Andrew WK!
We Want Fun!

When we heard that the
World was the way to go
We took the stupid thing to a whole nother level, oh
When they saw what we did to it all below
We took the stupid thing and we asked it a yes or no
I took it to the ground, I took it to the ground
With a 1, 2, 3, it was down for the count
I took it to the floor and they raised my stupid hand and said
"Ladies and Gentlemen The Stupidest Champion!"
We want fun but we want something more
You've got to lay down on it
We want fun so get up off the floor
Don't ever lay down on it
We don't wanna ever live or die
It's gonna be hard but we can make it today
You got to Hey! Hey! Hey! Take it to play!

We want fun! And you better believe it!
We want fun! Yah ya love it or leave it!
We want fun! No you don't understand
You got to, Hey! Hey! Hey! Hey! Make your demands!
We want fun! And you never can see it!
We want fun! So ya take it or leave it!
We want fun and ya might as well face it
We want to have fun and we want to get wasted!

When we heard that time wasn't ours to kill
We broke up the gangs and we gave them a real thrill
When they heard we were back on the map again
Mom and dad started getting all sad again

We want fun but we want something more
You've got to lay down on it
We want fun so get up off the floor
Don't ever lay down on it
We don't wanna ever live or die
It's gonna be hard but we can make it today
You got to Hey! Hey! Hey! Take it to play!

We want fun! And you better believe it!
We want fun! Yah ya love it or leave it!
We want fun! no you don't understand
You got to, Hey! Hey! Hey! Hey! Make your demands!
We want fun! And you never can see it!
We want fun! So ya take it or leave it!
We want fun and ya might as well face it
We want to have fun and we want to get wasted!

We want fun! More fun! More fun!
Yeah! What do we want? What do we want?
We want fun! More fun! More fun!
Yeah! What do we want? What do we want?
We want fun! More fun! More fun!
Yeah! What do we want? We know what we want!
We want fun and ya might as well face it
We wanna have fun and we wanna get wasted!!!!Captcha
Liedje Andrew W.K. We Want Fun! is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Want Fun!mits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Andrew W.K. We Want Fun! downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Want Fun! in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.