Pleased To Meet You


You're not always easy to share space with
Some days you wake up ten times bigger than you are
I can't get my arms around you
And we are silent worlds apart
Should I introduce myself?

I'm pleased to meet you
You don't seem to recognise me
But you know you look just like someone
That I used to know
I'm pleased to meet you
You know I think you used to love me
But now it seems like that was a whole lifetime ago

If you don't look at me do I disappear?
And all you say these days are things that I don't wanna hear
I don't think that you remember (I don't think that you recall)
It was always you and me against the world
But I'll introduce myself

I'm pleased to meet you
You don't seem to recognise me
But you know you look just like someone
That I used to know
I'm pleased to meet you
You know I think you used to love me
But now it seems like that was a whole lifetime ago

So I guess I'll see you round sometime
And one day you might
Think we've met before
You'll turn to me and say,

I'm pleased to meet you
You don't seem to recognise me
But you know you look just like someone
That I used to know

I'm pleased to meet you
You know I think you used to love me
But now it seems like that was a whole lifetime agoCaptcha
Liedje Aneiki Pleased To Meet You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Pleased To Meet Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aneiki Pleased To Meet You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Pleased To Meet You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.