Here For You


When life's going rough
And time has got you down
Don't think you're alone
And baby please don't frown
You say you're sick of this world
And the pain you went through
But please don't give up
You know I'll be here for you

I see the tears in your eyes
And the pain in your heart
I hear the sound of your cries
As you lay in the dark
But no matter what may come
Or the things you'll go through
I just want you to know
That I'll be here for you

When you just can't smile
And you need a friend
Whatever goes wrong
I'll be here till the end
But I ask you one thing
One thing that you could do
Please be there for me
When what I need is you

If it's a hope that you want
And a love that is good
Well I know that I'll
Give you all that I could
When you cry those sweet tears
And you're feeling so blue
I just want you to know
That I'll be here for youCaptcha
Liedje Angelgrass Here For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Here For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angelgrass Here For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Here For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.