Bailando - Ven A Mi


Yes we are, we're gonna have a good time, yeah, yeah, yeah
Yes it is, it's a celebration, yeah, yeah, yeah

You and me at the fiesta, you and me, oh yeah, all night long
You and me at the fiesta, you and me, oh

Chorus
Bailando, Bailando, come on lets dance, lets dance, it's time to start the party
Bailando, Bailando, come on lets dance, lets dance, it's time to start the party

Yes they are, everybody's movin', yeah, yeah, yeah
Yes it is, physical temptation, yeah, yeah, yeah

You and me at the fiesta, you and me, oh yeah, all night long
You and me at the fiesta, you and me, oh

ChorusCaptcha
Liedje Angelina Bailando - Ven A Mi is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Bailando - Ven A Mimits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angelina Bailando - Ven A Mi downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Bailando - Ven A Mi in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.