Songtekst van Angelina: Every Time I Think Of You

Every Time I Think Of You


Appearing in the night,
Like an angel while I'm sleeping
I feel your arms around me but sadly I'm just dreaming
I stare into the darkness and hope to find you waiting
But I know that it's useless,
I'm just hallucinating

And I swear, your love is addicting,
I've give up my world, for you I'd come running
And I swear, that I have it all,
Then tell me why can't I stop thinking of you

*It's your voice that I hear
It's your touch that I feel
And your love comes to me, every time I think of you
Boy my dreams are so real, and I know eventually,
You will see what I feel
Every Time I Think Of You

Veo cada estrella en el brillo de tus ojos,
Veo primavera, en medio del otono
Veo lluvia Fresca, luz de luna llena
Veo que mi vida sin ti estaria a medias

And I swear

*It's your voiceCaptcha
Liedje Angelina Every Time I Think Of You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Every Time I Think Of Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angelina Every Time I Think Of You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Every Time I Think Of You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.