Reach Out And Touch Me


Tell me do you feel my stare
And how I yearn for your touch
And can't you see the look in my eyes
It's cuz I'm wanting your love
I waited for someone to show me (show me)
All my passion inside
And I wanted for someone to know me (know me)
And read between all my lines

Reach out and touch me
I'm calling you
Reach out and touch me
Tonight
Reach out and touch me
I'm calling you
Reach out and touch me
Tonight

I didn't want to show you my feelings
But there was nowhere to hide
And now you're giving me things that I wanted
And it's making me blind
I can't let you go if I wanted (wanted)
I think I've lost all control
I feel your energy running through me (through me)
I don't know which way to go

Reach out and touch me
I'm calling you
Reach out and touch me
Tonight
Reach out and touch me
I'm calling you
Reach out and touch me
Tonight

Reach out and touch me
I'm calling you
Reach out and touch me
Tonight
Reach out and touch me
I'm calling you
Reach out and touch me
Tonight

I waited for someone to show me (show me)
All my passion inside
And I wanted for someone to know me (know me)
And read between all my lines

Reach out and touch me
I'm calling you
Reach out and touch me
Tonight
Reach out and touch me
I'm calling you
Reach out and touch me
TonightCaptcha
Liedje Angelina Reach Out And Touch Me is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Reach Out And Touch Memits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Angelina Reach Out And Touch Me downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Reach Out And Touch Me in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.