Mundo De Odio


Una mentira mas, otra promesa rota
Otro recuerdo, otro adios
Cuantas palabras, cuantos sueños por cumplir
Como una luz, cada vez mas lejana
Que puedo hacer o decir para que todo cambie
He de parar esta tortura
Como salir de este circulo de fuego
Debe haber otro camino

QUISIERA VOLVER A VISTA ATRÁS
Y VER QUE NADA FUE REAL
HUIR LEJOS DE LA ESCLAVITUD
DE UN MUNDO LLENO DE ODIOCaptcha
Liedje Ankhara Mundo De Odio is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mundo De Odiomits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ankhara Mundo De Odio downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mundo De Odio in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.