Ligeia


I do not remember, where we did meet
Lengthened years have built my mind, memories undeep
Yet with instability, one thing stands too clear
Lady perfection, mystery, of whom I shed a tear

Chorus:
Airwoven divinity, mind, soul in victory
Cured of her malady, could this be my lost;
Ligeia

Repeat Chorus

Sickness fell upon Ligeia, all knew she would die
Midnight came to lay her rest, farewell
Opium dreams, grief-stricken years, I took another bride
Replacing that which I did have, Ligeia why

Repeat Chorus (x2)

Bridge:
Chronic disease, my luck cursed
My new wife has died

Coming from her bed of death, I thought I heard her cry
Could a corpse cold, stiff, sedate, sob in the bed it lie
Approaching her, I chilled to stone, for it did swiftly rise
I can never be mistaken, there were, they were, Ligeia's eyes

Chorus:
Airwoven, divinity, mind, soul in victory
Cured of her malady, could this be my lost;
Ligeia
Airwoven divinity, tears shed, vitality
Cured of her malady, yes this is my lost;Captcha
Liedje Annihilator Ligeia is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Ligeiamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Annihilator Ligeia downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Ligeia in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.