Songtekst van Anti-flag: I Don't Want To Be Like You

I Don't Want To Be Like You


See you there, youve got a cold blank stare
And you wish i was, but im not
I stand there and laugh as they cut you apart
And you? well now you just don't get it
Kill people for fun, kill people for sport

Its the hate in your eyes it's the hate in you heart
[Chorus x4]
I don't want to be like you
I don't want to control you
All day big brother schemes and into the night
Grab on hold of your mind over run it
They push you down, push you around

And crush it(break you down)
But you don't know
Because nobody tries
Because nobody know

Because nobody cares
[Chorus Repeat]they cut into your heart, they cut into your mindCaptcha
Liedje Anti-flag I Don't Want To Be Like You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Don't Want To Be Like Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anti-flag I Don't Want To Be Like You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Don't Want To Be Like You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.