We Want To Be Free


All night out on the streets
I got the back of all my friends
We never want to go back home
Never want the night to end

[Chorus]

Because we want to be FREE!
We want to beFREE!

[Bridge]

The schools that they send us to are prisons
The same can be said for their churches too
I don't want my mind or my arms tied in bondage
I don't want to be another cloned state tool
When I'm with my friends, when I'm at a show
Thats when everything is OK
Thats why I follow my heart every single day
Single day EVERY SINGLE DAY!!Captcha
Liedje Anti-flag We Want To Be Free is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied We Want To Be Freemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anti-flag We Want To Be Free downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje We Want To Be Free in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.