Athena


You,
You have everything I need,
Only you,
Only you can set me free
Tonight,
I need to be in your arms,
Tonight,
I am giving you my heart

'Cause you 're my desire,
You 're the place in my dreams

Athina, there's a fire burning
Deep inside your eyes tonight,
And you make my heart beat faster
Oh Athina,
Will you take me on your wings so I can fly?
Athina, Athina

I need you more than words can say
And I miss you so when I'm away
This time you will hold me in your hands,
This time I will make you understand

'Cause you 're my desire,
You 're the place in my dreams

Athina, there's a fire burning
Deep inside your eyes tonight,
And you make my heart beat faster
Oh Athina,
Will you take me on your wings so I can fly?
Athina, Athina

Giati joris esena mia zoi na zo?
Den to antejo, den boro

'Cause you 're my desire,
You 're the place in my dreams

Athina, there's a fire burning
Deep inside your eyes tonight,
And you make my heart beat faster
Oh Athina,
Will you take me on your wings so I can fly?
Athina, Athina

Athina, AthinaCaptcha
Liedje Antique Athena is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Athenamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Antique Athena downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Athena in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.