Die For You


Loving you the way I do
and all this things that we've been through
make me sad
make me mad

Finally that we're apart
There is only sorrow in my heart
Hard to say im ok

'Cause I would die for you
look into my eyes and see me true
really I could never lie to you
just to make you see
that no one else could ever love you like the way I do

x2

Now that you are here no more
the nights are longer then before
hard to say I'm ok

'Cause I would die for you
look into my eyes and see me true
really I could never lie to you
just to make you see
that no one else could ever love you like the way I do

x2

'Cause I would die for you!Captcha
Liedje Antique Die For You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Die For Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Antique Die For You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Die For You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.