Songtekst van Antiskeptic: Reflections Perceptions

Reflections Perceptions


Now, in winter, I'm looking, forward to spring
It's cold here, and damp there, and I want,
More sunlight on my skin
Coz I don't want to be here
And I'm not coping with the pace
I hate the, the distance between the future and this place

For, as long as, I can re, remember now
I have been, living for, tomorrow, and not for now
Coz I don't want to be here
I'd just prefer to leave
I want to try a new, a new lifestyle now oh please

Persistance makes me weak
Resistance makes me strong
He is strong and I am weak

Persistance makes me weak
Resistance makes me strong
He is strong and I am weak

Persistance makes me weak
Resistance makes me strong
He is strong and I am weakCaptcha
Liedje Antiskeptic Reflections Perceptions is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Reflections Perceptionsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Antiskeptic Reflections Perceptions downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Reflections Perceptions in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.