Mister Green


Green'
Smokin'!
Every waking moment of every single day
I consult Mister Green to get me on my way
He changes my outlook, you know he sets me right
Oh how I thank him for showing me the light

Chorus:
He's so smooth Keeps me in the groove Nothing to prove
Mister Green, Mister Green
Under his influence I've been

When I'm feeling shitty, I mean really feeling down
You never have to worry when Mister Green's in town
It's become a habit, a habit till the end
I can't but have him, but have him as a friend

-Chorus-

Every waking moment of every bloody day
Mister Green is always here to get me on my way
Some people think he's evil, they just can't conceive
It's all a matter of taste and what you believe

-Chorus-

Mister Green, Mister Green
Under his influence I've been
Mister Green, Mister Green
Making my waistline obscene
Mister Green, Oh, Mister Green
Under his influence I've been
Mister Green, Oh, Mister Green
Making my waistline obsceneCaptcha
Liedje Anvil Mister Green is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Mister Greenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anvil Mister Green downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Mister Green in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.