Close Call


Right place, right time, close call what does it matter?
Clean get away keeping my dirty pockets fatter
Smooth operation plans well thought out
Hands in the air is what I'm talking about
No doubt call me a warrior, I'm running with a hatchet
The one crazy native representing Psychopathic
Down for the D cause the D is where I struggle
Underground, wicked shit mothafacko
(Chorus x2)
Do you want that native shit?
Yes we want that native shit
Do you want that crazy shit?
Yes we want that crazy shit
Do you want that wicked shit?
Yes we want that wicked shit
Do you run with a hatchet?
Yes we run with a hatchet







Captcha
Liedje Anybody Killa Close Call is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Close Callmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Anybody Killa Close Call downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Close Call in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.