Songtekst van Aphrodite's Child: The Grass Is No Green

The Grass Is No Green


The land is starving
It needs watering
The birds on the trees
Won't open the spring
For the rain won't fall here

And the grass is no green
The birds are singing
They need some raining
The birds on the trees
Will not live till spring
For the rain won't falling
And the grass is no green
The grass is no green
The grass is no green
The grass is no green

Deep in a clearing lovers are sleeping under an oak tree
Wind blows lightly while they are lying where the grass is no green

. . . . . .

The land is starving
It needs watering
The birds on the trees
Won't open the spring
For the rain won't falling

And the grass is no green
The birds stop singing
They need some raining
The birds on the trees
Will not live till spring
For the rain won't falling
And the grass is no green
The grass is no green
The grass is no green
The grass is no green

Deep in a clearing lovers are sleeping under an oak tree
Wind blows lightly while they are lying where the grass is no green

The birds stop singing
They need some raining
The birds on the trees
Will not live till spring
For the rain wouldn't falling
And the grass is no green
The grass is no green
The grass is no green
The grass is no greenCaptcha
Liedje Aphrodite's Child The Grass Is No Green is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Grass Is No Greenmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Aphrodite's Child The Grass Is No Green downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Grass Is No Green in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.