Santa Maria


so far the way it's gone
i can't run it
so far the time is mine
i don't use it
you are my life
so far the day is gone
i don't want it
so far my life is wrong
i can't use it
it's just this way now
it's just this wayCaptcha
Liedje Appleseed Cast Santa Maria is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Santa Mariamits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Appleseed Cast Santa Maria downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Santa Maria in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.