Steps And Numbers


are you wishing on a star
did you know your dreams are sold
to people who dream only of gold
they'll find a way to pull stars down
stand there
dance with a memory
the caption reads it's all over now
do you feel alone in the secret
are you standing there just weeping
do you feel the light is gone
is it hard to remain strong
in the face of all you know
in a world that's brought you lowCaptcha
Liedje Appleseed Cast Steps And Numbers is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Steps And Numbersmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Appleseed Cast Steps And Numbers downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Steps And Numbers in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.