Blood On Your Hands


[Lyrics: Angela Gossow, Music: Michael Amott / Christopher Amott]

You were born your brother's keeper
Why can I see blood on your hands?
How became your brother's slayer
Embrace again in death

At the end of all this hatred lies even deeper hate
Their darkness has defeated you – Your lifeline running backwards

Remember – Sins Of Our Fathers
A Requiem – For The Countless Dead

Blood is on your hands – The wages of sin

[Theme – Michael]

Future's eyes closing now
Soul eclipse taking place
Laments rise – tears of the dead
From the other side of the grave

You were born your brothers keeper
Why can I see blood on your hands?
Their darkness has defeated you
Your lifeline running backwards

[Theme – Michael]

[Lead – Christopher]

[Lead – Michael]

[Harmony – Michael & Christopher]

[Theme – Michael]Captcha
Liedje Arch Enemy Blood On Your Hands is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Blood On Your Handsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Arch Enemy Blood On Your Hands downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Blood On Your Hands in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.