Give It Up


Someday I'll let you in
Treat you right
Drive you outta your mind ooh
You never met a chick like me
Burn so bright
I'm gonna make you bli-i-ind
Always want whatcha can't have
Isn't so bad if you don't get whatcha wanted
Make you feel good as I'm with you
Wanna shape ya boy let's get it started
Give it up you can't win
'Cause I know where you've been
Such a shame you don't put up a fi-i-ight
It's a game that we play at the end of the ni-ight
It's the same old story butcha never get it right
Give it up
Come a little closer baby, baby
Come a little closer x2 Baby, baby
So stop tryin' to walk away
No you won't, ever leave me behi-i-ind nooo
You better believe that I'm here to stay that's right
'Cause you're the shade and I'm the sunshine ohhh

Look at me boy 'cause I got you where I want you
Isn't it so exciting
Wanna shake you, wanna break you
Take a backseat boy 'cause now I'm drivin'
Give it up you can't win
'Cause I know where you've been
Such a shame you don't put up a fi-i-ight
It's a game that we play at the end of the ni-ight
It's the same old story butcha never get it right
Give it up
Aohhh yeahha ohhh heyyy
Hey yay yay yay yeaaahhoooh
Come a little closer, come a little closer baby, baby x2
Come a little closer x2 baby
Yeah you are my baby and I'll make you crazy toni-i-i-ight
Look at me boy 'cause I got you where I want you
Isn't it so exciting
Wanna shake you, wanna break you
Take a backseat boy 'cause now I'm drivin'
Give it up, you can't win
'Cause I know where you've been
Such a shame you don't put up a fi-i-ight
It's a game that we play at the end of the ni-ight
It's the same old story but you never get it right
Give it u-u-u-u-u-u-up wooohooo yeah!Captcha
Liedje Ariana Grande Give It Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Give It Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ariana Grande Give It Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Give It Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.