Honeymoon Avenue


[Ariana Grande]

I looked in the rearview mirror and
It seemed to make a lot more sense
Than what I see ahead of us, ahead us
I'm ready to make that turn
Before we both crash and burn
Cause I can be the death of us, the death of us, baby

You know how to drive in rain
You decide and that's okay
Stuck in the same old lane
Going the wrong way home

I feel like my heart is stuck
In bumper to bumper
Traffic, i'm going to crash
Cause I can't have you the way that I want
Let's just go back to the way it was

When we were on Honeymoon Avenue
Honeymoon Avenue
Baby, Constantly crazy
Can we get back to the way it was

Hey, What happened to the buttlerflies
Guess they were moving kinda fast, that time
And my heart is at a yellow light, a yellow light
Hey, can we go back to where we found it
But that's if we can turn it around
You're saying baby don't worry
But we're still going the wrong way baby

You know how to drive in rain
You decide and that's okay
Stuck in the same old lane
Going the wrong way home

I feel like my heart is stuck
In bumper to bumper
Traffic, i'm going to crash
Cause I can't have you the way that I want
Let's just go back to the way it was

When we were on Honeymoon Avenue
Honeymoon Avenue
Baby, Constantly crazy
Can we get back to the way it was

They say only fools fall in love
Rumors they've been talking about us
Sometimes I feel like
I've been here before
I could be wrong, but I know i'm right
Think i'm in love
But we continue to fight
Honey I know
We can find our way home

I feel like my heart is stuck
In bumper to bumper
Traffic, i'm going to crash
Cause I can't have you the way that I want
Let's just go back to the way it was

When we were on Honeymoon Avenue
Honeymoon Avenue
Baby, Constantly crazy
Can we get back to the way it was

When we were on Honeymoon Avenue
Honeymoon Avenue
Baby, Constantly crazy
Can we get back to the way it wasCaptcha
Liedje Ariana Grande Honeymoon Avenue is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Honeymoon Avenuemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ariana Grande Honeymoon Avenue downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Honeymoon Avenue in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.