Words Of Flesh


Believe my lies

Scream! Babylon, reaching God falling now to the ground
Men bristle upon the earth hate and fear, God divides
(Words become flesh)
Words forgotten, never karned, no way out from this cell
Human words, holy will, evil talk may unites
Flesh become words!

Words of Eden, without end nor time
The world is dead for the closest son of God
Forgive, what cannot even be conceived
Walls do not exist without sight

And from the dark they rise
Born in sickness
The serpent tongue reveals
Lit in darkness

To reach the language of her procreator
Her tongues knew not but the cum of her progenitor

"God where are you?", now she says
Nothing but the words of yours', grunts of joy, sights of pain, Jesus lives
Swallowing origins, no words, no flesh bitch, kneeling down, learning Hell
Free or chained, without words, a dead God thrones above a dead worldCaptcha
Liedje Arkhon Infaustus Words Of Flesh is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Words Of Fleshmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Arkhon Infaustus Words Of Flesh downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Words Of Flesh in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.