Songtekst van Armchair Martian: Talkin' About I Already Miss You, And You're Right Here

Talkin' About I Already Miss You, And You're Right Here


All my friends, everyone's fighting I think
I think it scares me
Between you and me
I really don't like your acts at all
What starts me praying
Bless your heart
How could I get stuck with you again
I just give in, you broke my heart
Twice already but I'm sure that I was asking
To be alone again
Loneliness is hard enough with you out here
I've been bad, well I've been better

Should I tell you
I act just like you I think
Think I ought to warn you
Between you and me
I really don't like your acts at all
I don't think you ever liked mine at all
Broke my heart, but I knew I was asking
Well I've been bad, and I've been better

How you makin'
How you been makin' out
Have you been meeting with my friends?
I know you have, say I've been better
Loneliness is better off with you out here
Well I've been bad, and I've been betterCaptcha
Liedje Armchair Martian Talkin' About I Already Miss You, And You're Right Here is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Talkin' About I Already Miss You, And You're Right Heremits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armchair Martian Talkin' About I Already Miss You, And You're Right Here downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Talkin' About I Already Miss You, And You're Right Here in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.