A Sense of Freedom


On a merry go round
Going the wrong way
I can put it right bright
Nothing can hurt you
I will be there
No on will hurt you

It spins around in my head
Everything seemingly pushing us back again

She climbed so high
Forgot where she was going
No feeling could describe
The right way in which she?s moving

Moving - moving again
The way in which she?s moving

In a sense of freedom

Here we go round now a thunder
Just slipping away tonight
Where are we going
Climbing so high
Nothing can hurt you

In a sense of freedomCaptcha
Liedje Armoury Show A Sense of Freedom is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied A Sense of Freedommits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armoury Show A Sense of Freedom downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje A Sense of Freedom in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.