Songtekst van Armoury Show: Higher Than The World

Higher Than The World


He lifted me a high
Higher than the world

Caught me running wild
Higher than the world

We fell on open ground
Feel it - can you feel it

The sun shone on my side
Run - run - runaway - run away

Oh promises of change
Higher than the world

Come silent as the shade
I?m higher than the world

And on it goes like a fire
Push it on - push it higherCaptcha
Liedje Armoury Show Higher Than The World is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Higher Than The Worldmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armoury Show Higher Than The World downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Higher Than The World in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.