Kyrie


Judy In July - looking into the sky
Like a sail in the wind
She sails away into the boundary

Oh Oh Oh Kyrie awake me

Judy in July - through a golden eye
Can see over the fields
The hawk weave on through the boundary

Oh Oh Oh Kyrie awake me

See it through - Judy Oh Judy

Curious in the vale of tears I know
I love you anyway
Memory - at the feast of fools I know
I love you anyway

Will I remember you
Will I get you back

Judy in July - in anger calm and shy
Oh how she beats the floor

Oh Oh Oh Kyrie awake meCaptcha
Liedje Armoury Show Kyrie is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Kyriemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armoury Show Kyrie downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Kyrie in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.