Songtekst van Armoury Show: Waiting For The Floods

Waiting For The Floods


Against the grain am I living again
In a ray of light
Waiting and waiting for the floods to come
Fire flies into my eyes
As I follow the sun
Where to now where will we go

Fa fa fa
And I believed you
But you deceived me
In an hour in a minute in a second I hope
The floods will come

Magnificent is disarray
Watch me tumbling down
Waiting and waiting for the floods to come
Walk away fist in the air feet on the ground
Tell me oh tell me
Where is it to be this time

Fa

The floods will not come
Should have known betterCaptcha
Liedje Armoury Show Waiting For The Floods is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Waiting For The Floodsmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Armoury Show Waiting For The Floods downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Waiting For The Floods in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.