I Only Wanna Be With You


I don't know what it is that makes me love you so
I only know I never want to let you go
You started something
Oh can't you see
Ever since we met you've had a hold on me
It happens to be true
I only want to be with you

It doesn't matter where you go or what you do
I want to spend each moment of the day with you
Love has happened with just one kiss
I never knew that I could be in love like this
It's crazy but it's true
I only want to be with you

You stopped and smiled at me
Asked if I cared to dance
I fell into open arms
And I didn't stand a chance

Now listen honey
I just want to be beside you everywhere
As long as we're together honey I don't care
You started something
Oh can't you see
Ever since we met you've had a hold on me
No matter what you do
I only want to be with you

You stopped and smiled at me
Asked if I cared to dance
I fell into open arms
And I didn't stand a chance

Now hear it honey
I just want to be beside you everywhere
As long as we're together honey I don't care
You started something
Oh can't you see
Ever since we met you've had a hold on me
No matter what you do
I only want to be with you
Oh no matter, no matter what you do
I only want to be with youCaptcha
Liedje Ash I Only Wanna Be With You is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied I Only Wanna Be With Youmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ash I Only Wanna Be With You downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje I Only Wanna Be With You in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.