Sed


Sed de verdades
sed de saber
sed de verdad
sed de saber

Miro hacia arriba y las nubes sugieren
un cambio de corriente
surcos profundos dibujan la cara de un hombre
miro extasiado teniendo mucha
sed de verdades
sed de saber
sed de verdad
sed de saber

Cambian los tiempos y grandes momentos
se filtran por la historia
de un planeta embargado por su propia gente
mueren creyentes que hierven sus mentes devotas a un sonido
que los envuelve inconscientemente
sed de verdades
sed de saber
sed de verdad
sed de saber
sed de verdades
sed de saberCaptcha
Liedje Ashley Ballard Sed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Sedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ashley Ballard Sed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Sed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.