Songtekst van ASIAN DUB FOUNDATION: Committed To Life Feat. Assata Shakur

Committed To Life Feat. Assata Shakur


Written by: P. Andrade, A. Shakur, Das, Pandit, Savale, Tailor, Zaman

I'll be honest with you:
I hate war in all it's forms-
Physical, Psychological, Spiritual... Emotional... Environmental
I hate war...
And I hate having to struggle - I honestly do
Because I wish I had been into a world where it was
Unnecessary.
This context of struggle and being a warrior and being a
Struggler
Has been forced on me by oppression.
Otherwise I would be a sculptor, or a gardener,
Carpenter - you know, I would be free to be so much more...

I guess part of me or a part of who I am, a part of what I do
Is being a warrior - a reluctant warrior, a reluctant struggler
But... I do it because I'm committed to life
We can't avoid it, we can't run away from it
Because to do that is to be... cowardice-
To do that is to be subservient... to devils, subservient to
Evil and so that the only way to live on this planet
With any human dignity at the moment is to struggle.Captcha
Liedje ASIAN DUB FOUNDATION Committed To Life Feat. Assata Shakur is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Committed To Life Feat. Assata Shakurmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ASIAN DUB FOUNDATION Committed To Life Feat. Assata Shakur downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Committed To Life Feat. Assata Shakur in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.