Round Up


when you hear the march of the drum
you know they're gonna blot out the sun
when you hear the marching drum
you know your time soon come
hammer coming down fast
flag is flaying full mast
shield your eyes from the blast
you know it won't be the last
it's a round-up it's a round up
riffle butts through the door
then you're kicked to the floor
headlines screaming for more
now you're a prisoner of war in the round-up it's a round up
this is a count-down to the crackdown
time to take a little trip downtown (it's a round up)
get in the lineup there ain't no let up
this is a bona fide a government stick up(it's a round-up)
from the fit up straight to the lock up
through the touchup and the drug up to the rough up it's just start up
so watch it speed up it ain't enogh to just put-up and shut-up DIS IS A ROUND-UP
shining boots of leather
mind at the end of the tether charges cobbled together
the sentence is forever it's a round up it's a round up
stone floor for a bed with a hood on the head helicopters overhead maybe i'm already dead
it's a round up this is a round up
when you hear dem march of the drum you know they're gonna blot out the sun
when you hear the marching drum you know your time soon come
your time soon come
dem come for de rasta and you say nothing
dem come from the muslims you say nothing
dem come for the anti-globalist you ay nothing
dem even come for the liberals and you say nothing
dem come for you and will speak for you? who will speak for you
this is countdown to the crackdown time to take a little trip downtown (it's a round up)
get in the lineup there ain't no let-up this bona fide government stic up (it's a round up)
from the fit straigh to the lock-up through the touchup and the drug up to the rhough
it's just a start up so watch it speed up it ain't enough to just put-up and shut-up
DIS IS A ROUND-UPCaptcha
Liedje ASIAN DUB FOUNDATION Round Up is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Round Upmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje ASIAN DUB FOUNDATION Round Up downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Round Up in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.