Under a serpent sun


Web of corruption thick with deceit
The language of destruction, the slaughter of the meek
Under a serpent sun we shall all live as one
No rest for the wicked, the children of God
The final retribution, the final curtain torn
Within us the flames of the end
Survival of the fittest, the hunt for the sacred game
Sweetfleshed, hell bent creature
Artist of the fevered soul
Heavenly venomous rapture
Stricken numb by fear I fallCaptcha
Liedje At the Gates Under a serpent sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Under a serpent sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje At the Gates Under a serpent sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Under a serpent sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.