Songtekst van Ataraxia: The Tale Of The Crying Fireflies

The Tale Of The Crying Fireflies


Strange acorns of goose-grey laurel
brushwoods, branches and insects
laying down the border of the brothchannel

beside the eyes
an asphalted emerald hill
studded of intermittent lights

fire-flies and syrens
sea-urchins and fire-flies
fire-flies and wagons
hedgehogs and fire-flies

but whirls,
the funeral umbrella
of your gowns,
my dear, my dearest
my dear, my dearest
you fire-flies who cryCaptcha
Liedje Ataraxia The Tale Of The Crying Fireflies is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied The Tale Of The Crying Firefliesmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Ataraxia The Tale Of The Crying Fireflies downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje The Tale Of The Crying Fireflies in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.