God of Hate


I do hate evil
And I do hate sin
I do hate divorce
And I hate this state we're living in I
Do hate rebellion
And I do hate greed
I do hate most religious men
And I hate this hating hateful killing
I Am the God of Hate
And My hate is a Holy Flame
I Am the God of Hate
And my hate is a Perfect Thing
I do hate Esau
And I do hate death
I do hate violence
And I hate your whining, waisted breath I
Do hate the darkness
And I do hate pain
I do hate the burning stench
And I hate My Love when used in vainCaptcha
Liedje Atomic Opera God of Hate is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied God of Hatemits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Atomic Opera God of Hate downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje God of Hate in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.