Once Around The Sun


It's gonna take once around the sun,
Before we're alright, before we're alright
It's gonna take once around the sun,
Before we're alright, before we're alright

Where would I be if you're gone and all that I'm left with is me
Would you still love what you see, if I'm half of what I use to be

It's gonna take once around the sun,
Before we're alright, before we're alright
It's gonna take once around the sun
Before we're alright, before we're alright

My promises fall like leaves from the sky
And I'm all I have to give you
I sink in your eyes and there's no disguise
The ripples won't let me hide

It's gonna take once around the sun,
Before we're alright, before we're alright
It's gonna take once around the sun
Before we're alright, before we're alright

And I thought I heard God tell me a lie
He said it would be just fine
But time She understands better than I, how we'll survive

(How we'll survive)

Hey…
How we'll survive
Hey…

Hey… Hey… Hey… Hey…

Just one more time, just one more kiss,
Just one more look upon your wilderness, your wilderness
Just one more time, just one more kiss,
Just one more look upon your wilderness, your wilderness

Nanananananana…
Nanananananana…Captcha
Liedje Atticus Fault Once Around The Sun is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Once Around The Sunmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Atticus Fault Once Around The Sun downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Once Around The Sun in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.