Indisposed


Wanna tell you 'bout my Frenda
He got hit by a Fender
But he'll soon be on the menda
He's of the male genda

Glad to see that he's on his way
He's not for Burial today

Because he's in he's indisposed
Because he's in yeah yeah he's indisposed

Found him outside the dry cleaners
Oh the drivers misdemeanors
I've never seen a face so greena
He looks a like the cats dinner

Glad to see that he's on his way
He's not for Burial today

Because he's in he's indisposed
Because he's in yeah yeah he's indisposed

He got hit by a car
Now he's lying on the tar
Had an experience bizarre
Not unlike that makes you laugh ra! ra! hey!

Glad to see that he's on his way
He's not for Burial today

Because he's in he's indisposed
Because he's in he's indisposed
Because he's in yeah yeah he's indisposedCaptcha
Liedje Australian Crawl Indisposed is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Indisposedmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Australian Crawl Indisposed downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Indisposed in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.