Daeth Twitch


Flopping around
Like a fish out of water
Eyes turned backwards
Muscular spasms
Doing the final dance
The dance of death
Painfully using your last feeble breath

Foaming at the mouth
Drooling like a sick dog
Die

Leads:EC
DC

ConvulseCaptcha
Liedje Autospy Daeth Twitch is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Daeth Twitchmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Autospy Daeth Twitch downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Daeth Twitch in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.