Songtekst van Autumnblaze: Her Golden Robe In Silence Veiled

Her Golden Robe In Silence Veiled


She's standind here like carved in stone
In silence veiled, her withered cheek
A childhood queen without a throne
My dreamless sleeping child
Red sorrow's grinning through my veins
My voice unheard, unseen the tears
I'm waiting where the moonsun reigns
My garden whispers tunes
Hear my voice and drink my tears
I await you with firetunes
Veiled in everlasting silence
But once your heart was full of tunes
As we danced as one with the dryads of July
Ashra
Autumnal storms of endless grey
The harvester will sorrow reap
You saw the spring, the spring in May
Mein Feuerlilienstern
Hear my voice
Wenn Wesen, die die Sonne schuf
In Schlaf und Weltennacht versinken
Wenn ungehört verhallt mein Ruf
Will ich den Kelch des Todes trinken
Remember my voice and sink in your soul
I wove you a solar crownCaptcha
Liedje Autumnblaze Her Golden Robe In Silence Veiled is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Her Golden Robe In Silence Veiledmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Autumnblaze Her Golden Robe In Silence Veiled downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Her Golden Robe In Silence Veiled in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.