Songtekst van Autumnblaze: Wake me up in the evening

Wake me up in the evening


Tell me how long I've been waiting for
a wake-up call late in the evening
Tell me where I've been so many times
Close to the distance here in my sleeping room "¦

"¦ I'm freezing "¦ here

Tell me why the ghosts always frighten me
Back to the caves of my childhood I ever run

"¦ but still I'm freezing "¦

Wake me up in the evening
When landscapes are covered with a dark blue film
Wake me up in the evening
When noises scream and shivers rise

Moving little nightmares
Rumours of shivering cries
and a minor road swirling and creeping towards its slow end!Captcha
Liedje Autumnblaze Wake me up in the evening is beschikbaar gesteld door Lyrics-Keeper. U kunt de widget gebruiken als een karaoke versie van de lied Wake me up in the eveningmits er een instrumentale versie(.mid of .kar bestanden) aanwezig is. Sommige composities beschikken over een correcte vertaling. Hier kunt U ook de vertaling van de liedje Autumnblaze Wake me up in the evening downloaden. Wij doen ons best zodat de woorden van liedje correct zijn, daarom mocht U opmerkingen of correcties voor dit liedje hebben, stuur die dan alstublieft naar ons. Als U liedje Wake me up in the evening in mp3 formaat gratis wilt downloaden, bezoek dan een van onze muzikale sponsors.